Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KOH ra Cu(OH)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cu(NO3)2 + 2KOHCu(OH)2 + 2KNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + KOH => Cu(OH)2 + KNO3  

Phương trình số #3

KOH + [Cu(NH3)4]SO4Cu(OH)2 + Na2SO4 + NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + [Cu(NH3)4]SO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4 + NH3  

Phương trình số #4

2KOH + CuSO4Cu(OH)2 + K2SO4

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + K2SO4  

Phương trình số #5

2KOH + (CuOH)2SO42Cu(OH)2 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + (CuOH)2SO4 => Cu(OH)2 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:59:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(