Chất Hóa Học - (CuOH)2SO4 - Copper(II)hydroxyl sulfate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(CuOH)2SO4

công thức rút gọn Cu2H2O6S


Copper(II)hydroxyl sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 257.1693

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CuOH)2SO4

Đánh giá

(CuOH)2SO4 - Copper(II)hydroxyl sulfate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(CuOH)2SO4-Copper(II)hydroxyl+sulfate-1673
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (CuOH)2SO4 (Copper(II)hydroxyl sulfate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (CuOH)2SO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(CuOH)2SO4 có tác dụng với K2SeO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Ti(SO4)O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với BeF2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H2BeF4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với PbSiO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Pb3O4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CaCN2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H2CN2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với MgCl(OH) không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với BeH2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với BeCl(OH) không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Be(NO3)OH không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với PdI2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với PdS không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Pd(OH)2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với SnS2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với KCrO2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với HCrO2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2CrO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K3CrO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na3CrO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2S2O3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2S2O5 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với (NH4)2Sx không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2RuO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với RuO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Os không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với KRuO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với KCu(CN)2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CSO không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2FeO4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với NO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với P2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H4P2O6 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H4P2O5 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na2HPO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với NaH2PO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với KOH.2H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AgClO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Ag2F không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AgPF6 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AgF.2H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K[AgF4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với XeF2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2AgF4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với HAtO3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na2Te không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Al2Br6 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CBr4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H3AlF6 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AlF3.H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với NH4AlF4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với NaAlF4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Na3AlF6 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Al2Te3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với H2Se không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CSe2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Al2Se3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với XeCl2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Cf không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CfCl3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với C2H5COONH4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Co(OH)Cl không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CoCl2.6H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CoO không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với C2N2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Co3O4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Cs3CoCl5 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AsF5 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với AsF3 không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với CaCl2.6H2O không? (CuOH)2SO4 có tác dụng với Ca(OH)Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (CuOH)2SO4 (Copper(II)hydroxyl sulfate) là chất sản phẩm

2Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + (CuOH)2SO4 Xem tất cả phương trình tạo ra (CuOH)2SO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:52:53am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(