Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ InCl3 ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ InCl3 (Indi triclorua) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói InCl3 (Indi triclorua) tạo thành NaCl (Natri Clorua)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất InCl3 (Indi triclorua) (Indium trichloride; Indium(III) chloride; Indium(III) trichloride; Indium chloride(InCl3); Trichloroindium(III))

3Cl2 + 2In → 2InCl3 6HCl + In2S3 → 3H2S + 2InCl3 6HCl + In2O3 → 3H2O + 2InCl3

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl 2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2

Phương trình để tạo ra chất In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) (Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide)

6NaOH + In2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2In(OH)3 3NaOH + In(NO3)3 → 3NaNO3 + In(OH)3 6NH4OH + In2(SO4)3 → 3(NH4)2SO4 + 2In(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:09:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(