Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra NH4OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NH4OH (Amoni hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2S + HNCS => NH4OH + CS2  

Phương trình số #4

4H2O + Li3N → NH4OH + 3LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li3N => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #5

3H2O + Li2NH → NH4OH + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2NH => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #6

2H2O + KNH2KOH + NH4OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KNH2 => KOH + NH4OH  

Phương trình số #7

4H2O + NCl3NH4OH + 3HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NCl3 => NH4OH + HClO  

Phương trình số #8

2H2O + 3[Ag(NH3)2]OH → 5NH4OH + Ag3N

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + [Ag(NH3)2]OH => NH4OH + Ag3N  

Phương trình số #9

2H2O + LiNH2NH4OH + LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + LiNH2 => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #10

2H2O + O2 + 2(NH4)2Sx → xS + 4NH4OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + O2 + (NH4)2Sx => S + NH4OH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:34:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(