Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CH4 + H2OCO + 3H2O

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2O  

Phương trình số #2

9H2O + Al(NO3)39H2O + Al(NO3)3

Nhiệt độ: 40°C Điều kiện khác: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Al(NO3)3 => H2O + Al(NO3)3  

Phương trình số #3

K2CO3.1,5 H2O → H2O + K2CO3

Nhiệt độ: 100 - 150°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3.1,5 H2O => H2O + K2CO3  

Advertisement

Phương trình số #4

Al2(SO4)3 . 18 H2O → Al2(SO4)3 + 18H2O

Nhiệt độ: 420°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 . 18 H2O => Al2(SO4)3 + H2O  

Phương trình số #5

3H2O + Na3As → H2O + 3NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na3As => H2O + NaOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + SiCl44H2O + SiO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiCl4 => H2O + SiO2  

Phương trình số #7

6H2O + 2FeCl3Fe2O3 + 3H2O + 6HCl

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + FeCl3 => Fe2O3 + H2O + HCl  

Advertisement

Phương trình số #8

4H2O + 4NH3 + NiSO42H2O + [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + NiSO4 => H2O + [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4  

Phương trình số #9

6H2O + 6NH3 + NiSO46H2O + [Ni(NH3)6]SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + NiSO4 => H2O + [Ni(NH3)6]SO4  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + P2O5 + 3MgO → H2O + Mg3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + P2O5 + MgO => H2O + Mg3(PO4)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:31:42am