Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ga(OH)3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Ga(OH)33H2O + Ga2O3

Nhiệt độ: 540-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ga(OH)3 => H2O + Ga2O3  

Phương trình số #3

NaOH + Ga(OH)32H2O + NaGaO2

Nhiệt độ: > 150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Ga(OH)3 => H2O + NaGaO2  

Phương trình số #4

3HCl + Ga(OH)33H2O + GaCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ga(OH)3 => H2O + GaCl3  

Phương trình số #5

3H2S + 2Ga(OH)36H2O + Ga2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ga(OH)3 => H2O + Ga2S3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:39:27pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(