Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe2O3 ra Fe

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe2O3 (sắt (III) oxit) ra Fe (sắt) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3CO + Fe2O32Fe + 3CO2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe2O3 => Fe + CO2  

Phương trình số #3

3C + Fe2O33CO + Fe

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Fe2O3 => CO + Fe  

Advertisement

Phương trình số #4

3CO + Fe2O32Fe + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe2O3 => Fe + CO2  

Phương trình số #5

5Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + P => Fe + P2O5  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe2O3 + 3H22Fe + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #7

Fe2O3 + 2NH32Fe + 3H2O + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + NH3 => Fe + H2O + N2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:31:35pm