Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cr2O3 ra NaCrO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cr2O3 (Crom(III) oxit) ra NaCrO2 (Sodium chromite) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2NaOH + Cr2O3H2O + 2NaCrO2

Điều kiện khác: khi nấu kết

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Cr2O3 => H2O + NaCrO2  

Phương trình số #2

Na2CO3 + Cr2O32NaCrO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Cr2O3 => NaCrO2 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:48:51am