Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaOCl2 ra CaCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCl2 (Canxi diclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CaOCl2O2 + 2CaCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: CuO hoặc Fe2O3 Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 => O2 + CaCl2  

Phương trình số #2

CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + HCl => Cl2 + H2O + CaCl2  

Phương trình số #3

2CaOCl2 + H2O + CO2CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #4

CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + HCl => Cl2 + H2O + CaCl2  

Phương trình số #5

CaOCl2 + MnSO4 + 2NaOH → H2O + MnO2 + Na2SO4 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + MnSO4 + NaOH => H2O + MnO2 + Na2SO4 + CaCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2CaOCl2 + CO2CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + Cl2O  

Phương trình số #7

CaOCl2 + 2NH3H2O + CaCl2 + N2H4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + NH3 => H2O + CaCl2 + N2H4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:34:39pm