Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C + H2O → CO + H2

Nhiệt độ: ~1050

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => CO + H2  

Phương trình số #3

C + 2H2O → 2H2 + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => H2 + CO2  

Phương trình số #4

C + NaNH2H2 + NaCN

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaNH2 => H2 + NaCN  

Phương trình số #5

C + KNH2H2 + KCN

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KNH2 => H2 + KCN  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:52:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(