Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al ra Cu

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Cu (đồng) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuO => Al2O3 + Cu  

Phương trình số #2

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Phương trình số #3

2Al + 3Cu(NO3)23Cu + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cu(NO3)2 => Cu + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

2Al + 3CuSO4Al2(SO4)3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuSO4 => Al2(SO4)3 + Cu  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 07:37:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(