Chất Hóa Học - P2H4 - Diphosphane

Diphosphine; Diphosphane

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

P2H4

công thức rút gọn H4P2


Diphosphane

Diphosphine; Diphosphane

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 65.97928 ± 0.00028

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất P2H4

Đánh giá

P2H4 - Diphosphane - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-P2H4-Diphosphane-3121
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học P2H4 (Diphosphane)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu P2H4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

P2H4 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? P2H4 có tác dụng với CxHyO không? P2H4 có tác dụng với CnH2n+2O không? P2H4 có tác dụng với C6H12O7NH4 không? P2H4 có tác dụng với C6H5CH2OH không? P2H4 có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? P2H4 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? P2H4 có tác dụng với HOCH2COOH không? P2H4 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? P2H4 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? P2H4 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? P2H4 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? P2H4 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? P2H4 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? P2H4 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? P2H4 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? P2H4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? P2H4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? P2H4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? P2H4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? P2H4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? P2H4 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? P2H4 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? P2H4 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? P2H4 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? P2H4 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2COOH không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? P2H4 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? P2H4 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? P2H4 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? P2H4 có tác dụng với HCOONa không? P2H4 có tác dụng với NH4NaCO3 không? P2H4 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? P2H4 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? P2H4 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? P2H4 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? P2H4 có tác dụng với RCH=O không? P2H4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? P2H4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? P2H4 có tác dụng với C2H5ONa không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? P2H4 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? P2H4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? P2H4 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? P2H4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? P2H4 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? P2H4 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? P2H4 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? P2H4 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? P2H4 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? P2H4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? P2H4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? P2H4 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? P2H4 có tác dụng với CF2=CF2 không? P2H4 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? P2H4 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? P2H4 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? P2H4 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? P2H4 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? P2H4 có tác dụng với (CH2CH2)O không? P2H4 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? P2H4 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? P2H4 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? P2H4 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? P2H4 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? P2H4 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? P2H4 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? P2H4 có tác dụng với ClOH không? P2H4 có tác dụng với CH3-CCNa không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CN không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? P2H4 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với R-COO-CH3 không? P2H4 có tác dụng với R-CH2-OH không? P2H4 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? P2H4 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? P2H4 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? P2H4 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? P2H4 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? P2H4 có tác dụng với C6H5CH2COOH không? P2H4 có tác dụng với C6H5-COCl không? P2H4 có tác dụng với Ph-COOH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có P2H4 (Diphosphane) là chất tham gia

Diphosphine; Diphosphane

Xem tất cả phương trình sử dụng P2H4

Phương trình có P2H4 (Diphosphane) là chất sản phẩm

Diphosphine; Diphosphane

2PH3 → H2 + P2H4 Xem tất cả phương trình tạo ra P2H4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:46:05am