Chất Hóa Học - Na[AlOH]4 - Natri tetrahydroxyaluminat

Sodium tetrahydroxyaluminate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na[AlOH]4

công thức rút gọn Al4H4NaO4


Natri tetrahydroxyaluminat

Sodium tetrahydroxyaluminate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 198.9453

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na[AlOH]4

Đánh giá

Na[AlOH]4 - Natri tetrahydroxyaluminat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na%5BAlOH%5D4-Natri+tetrahydroxyaluminat-1849
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na[AlOH]4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na[AlOH]4 có tác dụng với SO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CuCO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CuCN không? Na[AlOH]4 có tác dụng với (CN)2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Cu2C không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với D2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với HDSO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với DCl không? Na[AlOH]4 có tác dụng với DF không? Na[AlOH]4 có tác dụng với LiOD không? Na[AlOH]4 có tác dụng với HD không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Dy không? Na[AlOH]4 có tác dụng với NF3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CoSO4.7H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CoSOH không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với CrSO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Er không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Er2O3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với ErCl3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Er(OH)3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Eu không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Eu2O3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Eu(OH)3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với EuCl3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với EuCl2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với EuBr3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với EuI3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Li2SiF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Li4[HfF8] không? Na[AlOH]4 có tác dụng với F không? Na[AlOH]4 có tác dụng với AuF5 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với IF7 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với PrCl3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với PrF4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với XeO2F2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với LaCl3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với LaF3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với La2O3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với N2F4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với PF3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với ZnF2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với PCl2F3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với POF3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với NaPF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với GeF4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Ge không? Na[AlOH]4 có tác dụng với GeCl4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với GeS2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với C17H31COOH không? Na[AlOH]4 có tác dụng với HfF4.3H2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với HfO2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với SiF2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Na2SiF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với RbF không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Rb2SiF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Rb2CO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Rb2O không? Na[AlOH]4 có tác dụng với RbH không? Na[AlOH]4 có tác dụng với RbO2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với XeOF2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với PtF4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với IF5 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với OsF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UF4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UF6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UF5 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UO2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UO2F2 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với UO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với U3O8 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với W không? Na[AlOH]4 có tác dụng với WO3 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Na4XeO6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với H5IO6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với IOF5 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Na3H2IO6 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với Re không? Na[AlOH]4 có tác dụng với ReF7 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với HReO4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với ReF4 không? Na[AlOH]4 có tác dụng với ReO3F không? Na[AlOH]4 có tác dụng với NaReO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat) là chất tham gia

Sodium tetrahydroxyaluminate

CO2 + Na[AlOH]4 → Al(OH)3 + NaHCO3 Xem tất cả phương trình sử dụng Na[AlOH]4

Phương trình có Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat) là chất sản phẩm

Sodium tetrahydroxyaluminate

2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4 Al + 3H2O + NaOH → 3/2H2 + Na[AlOH]4 Xem tất cả phương trình tạo ra Na[AlOH]4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:42:14am