Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NH2.Hg2I3

công thức rút gọn


Mercure (II) amido-iodine

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NH2.Hg2I3

Đánh giá

NH2.Hg2I3 - Mercure (II) amido-iodine - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NH2.Hg2I3-Mercure+(II)+amido-iodine-3175
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NH2.Hg2I3 (Mercure (II) amido-iodine)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NH2.Hg2I3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NH2.Hg2I3 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CF2=CF2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (CH2CH2)O không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với ClOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CCNa không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CN không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với R-COO-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với R-CH2-OH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5CH2COOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-COCl không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với Ph-COOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với Ph-CH2-CN không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với R-CN không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với R-CO-R không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với R-CH2-NH2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5N≡NCl không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với ArNH2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11-CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11COOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-C≡N không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11CH2Br không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11Br không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C6H11MgBr không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2Br không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2MgBr không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với C5H10Br2 không? NH2.Hg2I3 có tác dụng với H-COONa không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NH2.Hg2I3 (Mercure (II) amido-iodine) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng NH2.Hg2I3

Phương trình có NH2.Hg2I3 (Mercure (II) amido-iodine) là chất sản phẩm

2NH4OH + 2K2[HgI4] → 2H2O + 4KI + NH4I + NH2.Hg2I3 Xem tất cả phương trình tạo ra NH2.Hg2I3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:21:40pm