Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

LiBr

công thức rút gọn BrLi


Liti bromua

Lithium bromide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 86.8450

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất LiBr

Đánh giá

LiBr - Liti bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-LiBr-Liti+bromua-1629
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học LiBr (Liti bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu LiBr có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

LiBr có tác dụng với SiO2.nH2O không? LiBr có tác dụng với SnO không? LiBr có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? LiBr có tác dụng với HSnCl3 không? LiBr có tác dụng với N2H4.H2O không? LiBr có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? LiBr có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? LiBr có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? LiBr có tác dụng với CuF2 không? LiBr có tác dụng với HSO3F không? LiBr có tác dụng với SO2F2 không? LiBr có tác dụng với KSO2F không? LiBr có tác dụng với NaSO2F không? LiBr có tác dụng với D2SO4 không? LiBr có tác dụng với HSO3NH2 không? LiBr có tác dụng với LiSO3F không? LiBr có tác dụng với ZnSO3 không? LiBr có tác dụng với Zn2SiO4 không? LiBr có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? LiBr có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? LiBr có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? LiBr có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? LiBr có tác dụng với Bi(NO3)3 không? LiBr có tác dụng với BiCl3 không? LiBr có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? LiBr có tác dụng với Bi2S3 không? LiBr có tác dụng với Na2N2O2 không? LiBr có tác dụng với Ni(OH)2 không? LiBr có tác dụng với Ni2SiO4 không? LiBr có tác dụng với Na2NiO2 không? LiBr có tác dụng với NiSO4 không? LiBr có tác dụng với Ni(NO3)2 không? LiBr có tác dụng với NiS không? LiBr có tác dụng với CrCl2O2 không? LiBr có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? LiBr có tác dụng với MnCO3 không? LiBr có tác dụng với NiF2 không? LiBr có tác dụng với NiOOH không? LiBr có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? LiBr có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? LiBr có tác dụng với Li2O2 không? LiBr có tác dụng với Li2SeO4 không? LiBr có tác dụng với SeO3 không? LiBr có tác dụng với Se2O5 không? LiBr có tác dụng với K2SeO4 không? LiBr có tác dụng với Ti(SO4)O không? LiBr có tác dụng với BeF2 không? LiBr có tác dụng với H2BeF4 không? LiBr có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? LiBr có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? LiBr có tác dụng với PbSiO3 không? LiBr có tác dụng với Pb3O4 không? LiBr có tác dụng với Fe2(SO4)O không? LiBr có tác dụng với FeSO4.7H2O không? LiBr có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? LiBr có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? LiBr có tác dụng với CaSO4.2H2O không? LiBr có tác dụng với CaCN2 không? LiBr có tác dụng với H2CN2 không? LiBr có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? LiBr có tác dụng với MgCl(OH) không? LiBr có tác dụng với BeH2 không? LiBr có tác dụng với BeCl(OH) không? LiBr có tác dụng với Be(NO3)OH không? LiBr có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? LiBr có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? LiBr có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? LiBr có tác dụng với PdCl2.2H2O không? LiBr có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? LiBr có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? LiBr có tác dụng với PdI2 không? LiBr có tác dụng với PdS không? LiBr có tác dụng với Pd(OH)2 không? LiBr có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? LiBr có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? LiBr có tác dụng với SnS2 không? LiBr có tác dụng với KCrO2 không? LiBr có tác dụng với HCrO2 không? LiBr có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? LiBr có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? LiBr có tác dụng với K2CrO3 không? LiBr có tác dụng với K3CrO3 không? LiBr có tác dụng với Na3CrO3 không? LiBr có tác dụng với K2S2O3 không? LiBr có tác dụng với K2S2O5 không? LiBr có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? LiBr có tác dụng với (NH4)2Sx không? LiBr có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? LiBr có tác dụng với K2RuO4 không? LiBr có tác dụng với RuO4 không? LiBr có tác dụng với Os không? LiBr có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? LiBr có tác dụng với KRuO4 không? LiBr có tác dụng với KCu(CN)2 không? LiBr có tác dụng với CSO không? LiBr có tác dụng với K2FeO4 không? LiBr có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? LiBr có tác dụng với NO3 không? LiBr có tác dụng với P2 không? LiBr có tác dụng với H4P2O6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có LiBr (Liti bromua) là chất tham gia

Lithium bromide

NaBH4 + LiBr → NaBr + LiBH4 Xem tất cả phương trình sử dụng LiBr

Phương trình có LiBr (Liti bromua) là chất sản phẩm

Lithium bromide

Br2 + 2Li → 2LiBr Xem tất cả phương trình tạo ra LiBr

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:46:16pm