Chất Hóa Học - Hg2CrO4 - Thủy ngân(I) Cromat

Mercury(I) Chromate

Advertisement

Hg2CrO4

công thức rút gọn CrHg2O4


Thủy ngân(I) Cromat

Mercury(I) Chromate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 517.1737

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Hg2CrO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Hg2CrO4 - Thủy ngân(I) Cromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg2CrO4-Thuy+ngan(I)+Cromat-2638
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg2CrO4 (Thủy ngân(I) Cromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg2CrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg2CrO4 có tác dụng với KPtF6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2UO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với UO2SO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2U2O7 không? Hg2CrO4 có tác dụng với NaWO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với WO3.H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với WO3.2H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với H3[PW12O40] không? Hg2CrO4 có tác dụng với WC không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với HIO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với WCl6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với WF6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với H4I2O9 không? Hg2CrO4 có tác dụng với NaH4IO6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na5IO6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReO2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với NH4ReO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với H4Re2O9 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Re2O7 không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Re2S7 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Re2(CO)10 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2ReO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2ReH9 không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReF6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Re(CO)5Br không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReBr3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReCl5 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với TlCl2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với V(C5H5)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với VCl3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với FeS2O3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với ReO3Cl không? Hg2CrO4 có tác dụng với VCl2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với C5H5 không? Hg2CrO4 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với FeS2O6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với KBiO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với GaF3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? Hg2CrO4 có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? Hg2CrO4 có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với CNF không? Hg2CrO4 có tác dụng với NH4CN không? Hg2CrO4 có tác dụng với GaCl không? Hg2CrO4 có tác dụng với GaH3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na3HXeO6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với NaHXeO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với [PO2F2] không? Hg2CrO4 có tác dụng với H2PO3F không? Hg2CrO4 có tác dụng với HPO2F2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với NH4PF6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với K2TeO4 không? Hg2CrO4 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với K2TeO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với HfI2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với HfN không? Hg2CrO4 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với I3N không? Hg2CrO4 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Hg2CrO4 có tác dụng với OCN không? Hg2CrO4 có tác dụng với BO3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với SCN không? Hg2CrO4 có tác dụng với [S2O3] không? Hg2CrO4 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với In(NO3)O không? Hg2CrO4 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Hg2CrO4 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Hg2CrO4 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Hg2CrO4 có tác dụng với HNCO không? Hg2CrO4 có tác dụng với CN không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Hg2CrO4 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Hg2CrO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Hg2CrO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Hg2CrO4 có tác dụng với C3H7COOH không? Hg2CrO4 có tác dụng với C3H7CHO không? Hg2CrO4 có tác dụng với CaZnO2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với AlO2 không? Hg2CrO4 có tác dụng với Mg2C3 không? Hg2CrO4 có tác dụng với C3H4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg2CrO4 (Thủy ngân(I) Cromat) là chất tham gia

Mercury(I) Chromate

Xem tất cả phương trình sử dụng Hg2CrO4

Phương trình có Hg2CrO4 (Thủy ngân(I) Cromat) là chất sản phẩm

Mercury(I) Chromate

K2CrO4 + Hg2(NO3)2 → 2KNO3 + Hg2CrO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Hg2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:28:28pm