Chất Hóa Học - CsNO2 - Xezi nitrit

Cesium Nitrite; Nitrous acid cesium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CsNO2


Xezi nitrit

Cesium Nitrite; Nitrous acid cesium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 178.91095 ± 0.00080

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CsNO2

Đánh giá

CsNO2 - Xezi nitrit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CsNO2-Xezi+nitrit-1783
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CsNO2 (Xezi nitrit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CsNO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CsNO2 có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? CsNO2 có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? CsNO2 có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? CsNO2 có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? CsNO2 có tác dụng với ClO2F không? CsNO2 có tác dụng với ClOF3 không? CsNO2 có tác dụng với Na2S2O8 không? CsNO2 có tác dụng với NaClO2.3H2O không? CsNO2 có tác dụng với CeC2 không? CsNO2 có tác dụng với Ce không? CsNO2 có tác dụng với CeCl3.7H2O không? CsNO2 có tác dụng với Ce(OH)3 không? CsNO2 có tác dụng với CeClO không? CsNO2 có tác dụng với Na2CeO3 không? CsNO2 có tác dụng với CeCO3OH không? CsNO2 có tác dụng với Ce(NO3)3 không? CsNO2 có tác dụng với O2F2 không? CsNO2 có tác dụng với ClO2F3 không? CsNO2 có tác dụng với NOF3 không? CsNO2 có tác dụng với KrF2 không? CsNO2 có tác dụng với Kr không? CsNO2 có tác dụng với HClO4.H2O không? CsNO2 có tác dụng với I2O5 không? CsNO2 có tác dụng với CoSO4 không? CsNO2 có tác dụng với Co2(CO)8 không? CsNO2 có tác dụng với HCo(CO)4 không? CsNO2 có tác dụng với Co4(CO)12 không? CsNO2 có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? CsNO2 có tác dụng với Na(Hg) không? CsNO2 có tác dụng với CoCO3 không? CsNO2 có tác dụng với CoF2.4H2O không? CsNO2 có tác dụng với CoO(OH) không? CsNO2 có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? CsNO2 có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? CsNO2 có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? CsNO2 có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? CsNO2 có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? CsNO2 có tác dụng với CsPF6 không? CsNO2 có tác dụng với Cs2SiF6 không? CsNO2 có tác dụng với CsIF4 không? CsNO2 có tác dụng với SClF5 không? CsNO2 có tác dụng với CsSO2F không? CsNO2 có tác dụng với Cs3NiCl5 không? CsNO2 có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? CsNO2 có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? CsNO2 có tác dụng với CsH không? CsNO2 có tác dụng với CsIBr2 không? CsNO2 có tác dụng với Cr2Si không? CsNO2 có tác dụng với At không? CsNO2 có tác dụng với CsO3 không? CsNO2 có tác dụng với NH4O3 không? CsNO2 có tác dụng với CsOH.H2O không? CsNO2 có tác dụng với CsHO2 không? CsNO2 có tác dụng với Cs2O2 không? CsNO2 có tác dụng với CsHS không? CsNO2 có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? CsNO2 có tác dụng với CH2OHCOONa không? CsNO2 có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? CsNO2 có tác dụng với HOCH2COOH không? CsNO2 có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? CsNO2 có tác dụng với Cs2S.4H2O không? CsNO2 có tác dụng với CsHSO4 không? CsNO2 có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? CsNO2 có tác dụng với CsHCO3 không? CsNO2 có tác dụng với CuF không? CsNO2 có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? CsNO2 có tác dụng với SO4 không? CsNO2 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? CsNO2 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? CsNO2 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? CsNO2 có tác dụng với CuCO3 không? CsNO2 có tác dụng với CuCN không? CsNO2 có tác dụng với (CN)2 không? CsNO2 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? CsNO2 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? CsNO2 có tác dụng với Cu2C không? CsNO2 có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? CsNO2 có tác dụng với CuSO4.5H2O không? CsNO2 có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? CsNO2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? CsNO2 có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? CsNO2 có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? CsNO2 có tác dụng với D2 không? CsNO2 có tác dụng với HDSO4 không? CsNO2 có tác dụng với DCl không? CsNO2 có tác dụng với DF không? CsNO2 có tác dụng với LiOD không? CsNO2 có tác dụng với HD không? CsNO2 có tác dụng với Dy không? CsNO2 có tác dụng với NF3 không? CsNO2 có tác dụng với CoSO4.7H2O không? CsNO2 có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? CsNO2 có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? CsNO2 có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? CsNO2 có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? CsNO2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? CsNO2 có tác dụng với CoSOH không? CsNO2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? CsNO2 có tác dụng với CrSO4 không? CsNO2 có tác dụng với Er không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CsNO2 (Xezi nitrit) là chất tham gia

Cesium Nitrite; Nitrous acid cesium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng CsNO2

Phương trình có CsNO2 (Xezi nitrit) là chất sản phẩm

Cesium Nitrite; Nitrous acid cesium salt

2CsNO3 → O2 + 2CsNO2 CsNO3 + Pb → PbO + CsNO2 CsNO3 + 2H → H2O + CsNO2 Xem tất cả phương trình tạo ra CsNO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:30:59am