Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(ClO2)2

công thức rút gọn BaCl2O4


Bari clorit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 272.2306

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(ClO2)2

Đánh giá

Ba(ClO2)2 - Bari clorit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(ClO2)2-Bari+clorit-1368
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(ClO2)2 (Bari clorit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(ClO2)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(ClO2)2 có tác dụng với AgCN không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NaCN không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NaN3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với AlO(OH) không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với KAl(OH)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với HF không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với (SO4) không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BeAl2O4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với MgAl2O4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NH4AlCl4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BaSiO3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BaH2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BeBr2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với LiBr không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BrF không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NiBr2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Na2C2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với K2PtCl4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Pt(OH)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với CHBr3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với C2H5OLi không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với LiHS không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với C2H5OK không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với D2S không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Al(OD)3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với BeC2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Be2C không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2SO4.H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với CCl3COOH không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với C6H5OK không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với C6H5COONa không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Cr(CO)6 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(PO3)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với (NO3) không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với LiF không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NH4F không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với U không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với UF3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với PF5 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với CaTiO3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2[CdCl4] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Cd không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với HCOOLi không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Li2CO3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Na2CuO2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe(CO)5 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe2(CO)9 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe3(CO)12 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với FeO(OH) không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe2ZnO4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Na5FeO4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với FeCr2O4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với FeClOH không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với B(OH)3 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với HO2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Te không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với HCOOH không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NaHO2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với NH4HS không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với S2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2S2O2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Fe(NO)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2O2.2H2O không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2SO5 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với U(OH)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Am không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Am(OH)4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với Ca(HS)2 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với N2H4 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2S2O6 không? Ba(ClO2)2 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba(ClO2)2 (Bari clorit) là chất sản phẩm

2ClO2 + BaO2 → 2HClO2 + Ba(ClO2)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Ba(ClO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 05:06:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(