Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Al3


Nhôm trime

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.9446158 ± 0.0000024

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al3

Đánh giá

Al3 - Nhôm trime - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Al3-Nhom+trime-1476
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Al3 (Nhôm trime)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Al3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Al3 có tác dụng với RhCl3 không? Al3 có tác dụng với Rh không? Al3 có tác dụng với C2H7NHCl không? Al3 có tác dụng với C2H7N không? Al3 có tác dụng với N2H6Cl2 không? Al3 có tác dụng với Hg(CN)2 không? Al3 có tác dụng với HgCrO4 không? Al3 có tác dụng với KSCN không? Al3 có tác dụng với CHNS không? Al3 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Al3 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Al3 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Al3 có tác dụng với Cl2O không? Al3 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Al3 có tác dụng với N2H5NO3 không? Al3 có tác dụng với NOHSO4 không? Al3 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Al3 có tác dụng với RbNO3 không? Al3 có tác dụng với Ho không? Al3 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Al3 có tác dụng với K2O2 không? Al3 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Al3 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Al3 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Al3 có tác dụng với K2S2 không? Al3 có tác dụng với K2SiS3 không? Al3 có tác dụng với K2S.5H2O không? Al3 có tác dụng với K2S2O6 không? Al3 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Al3 có tác dụng với K2HPO4 không? Al3 có tác dụng với Li3PO4 không? Al3 có tác dụng với KBrO4 không? Al3 có tác dụng với KHSO3 không? Al3 có tác dụng với KHO2 không? Al3 có tác dụng với ScCl3 không? Al3 có tác dụng với K3ScCl6 không? Al3 có tác dụng với ZrCl4 không? Al3 có tác dụng với K2ZrCl6 không? Al3 có tác dụng với HfCl4 không? Al3 có tác dụng với K2HfCl6 không? Al3 có tác dụng với K2PtCl6 không? Al3 có tác dụng với PtCl4 không? Al3 có tác dụng với ThCl4 không? Al3 có tác dụng với K2ThCl6 không? Al3 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Al3 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Al3 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Al3 có tác dụng với Na2SeO4 không? Al3 có tác dụng với Na2SeO3 không? Al3 có tác dụng với TeO2 không? Al3 có tác dụng với Na4P2O7 không? Al3 có tác dụng với Mg2P2O7 không? Al3 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Al3 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Al3 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Al3 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Al3 có tác dụng với CsNO2 không? Al3 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Al3 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Al3 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Al3 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Al3 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Al3 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? Al3 có tác dụng với MgCO3.5H2O không? Al3 có tác dụng với MgF2 không? Al3 có tác dụng với Na2MnO4 không? Al3 có tác dụng với NaMnO4 không? Al3 có tác dụng với Ba(HS)2 không? Al3 có tác dụng với Mn(NO3)2 không? Al3 có tác dụng với MnO2.nH2O không? Al3 có tác dụng với MnS2O6 không? Al3 có tác dụng với MnSO2 không? Al3 có tác dụng với Mn(OH)2 không? Al3 có tác dụng với HNO4 không? Al3 có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? Al3 có tác dụng với NaO2 không? Al3 có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? Al3 có tác dụng với Na3NO4 không? Al3 có tác dụng với K3NO4 không? Al3 có tác dụng với Na4BeO3 không? Al3 có tác dụng với Na2SiS3 không? Al3 có tác dụng với Na2S.9H2O không? Al3 có tác dụng với Sb2S3 không? Al3 có tác dụng với Na3SbS3 không? Al3 có tác dụng với CH3COCH2Br không? Al3 có tác dụng với Na2S2O5 không? Al3 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Al3 có tác dụng với Na2S5 không? Al3 có tác dụng với H2S2O3 không? Al3 có tác dụng với HSO3Cl không? Al3 có tác dụng với S2O5Cl2 không? Al3 có tác dụng với Na2Sx không? Al3 có tác dụng với Na4SiO4 không? Al3 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Al3 có tác dụng với Na2SO3Se không? Al3 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? Al3 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? Al3 có tác dụng với Na3PO3S không? Al3 có tác dụng với PSCl3 không? Al3 có tác dụng với NaBr.2H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Al3 (Nhôm trime) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Al3

Phương trình có Al3 (Nhôm trime) là chất sản phẩm

9Cl2 + 12AlBr3 → 4Al3 + 18ClBr2 Xem tất cả phương trình tạo ra Al3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 06:36:46pm