Chất Hóa Học - (Hg2N)I - Nitridodimercury iodide

Nitridodimercury iodide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(Hg2N)I

công thức rút gọn Hg2IN


Nitridodimercury iodide

Nitridodimercury iodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 542.0912

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (Hg2N)I

Đánh giá

(Hg2N)I - Nitridodimercury iodide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(Hg2N)I-Nitridodimercury+iodide-2335
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (Hg2N)I (Nitridodimercury iodide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (Hg2N)I có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(Hg2N)I có tác dụng với VSO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với (VO)SO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? (Hg2N)I có tác dụng với Cs[AuCl4] không? (Hg2N)I có tác dụng với Au2O3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? (Hg2N)I có tác dụng với NH2OH.H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với NH4C không? (Hg2N)I có tác dụng với NaC không? (Hg2N)I có tác dụng với Na3AsS4 không? (Hg2N)I có tác dụng với Na2TeO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với SeCl2 không? (Hg2N)I có tác dụng với H2SeCl6 không? (Hg2N)I có tác dụng với TeCl4 không? (Hg2N)I có tác dụng với TlNO3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Rh2S3 không? (Hg2N)I có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? (Hg2N)I có tác dụng với H3RhCl6 không? (Hg2N)I có tác dụng với C2H5NH3Cl không? (Hg2N)I có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? (Hg2N)I có tác dụng với AsCl4 không? (Hg2N)I có tác dụng với Ni(NO2)2 không? (Hg2N)I có tác dụng với [PCl4][PF6] không? (Hg2N)I có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? (Hg2N)I có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với NO2ClO không? (Hg2N)I có tác dụng với ZrCl2O không? (Hg2N)I có tác dụng với SnCl2O không? (Hg2N)I có tác dụng với (NO)2S2O7 không? (Hg2N)I có tác dụng với HfCl2O không? (Hg2N)I có tác dụng với RbNO2 không? (Hg2N)I có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Tl2O không? (Hg2N)I có tác dụng với TlCl không? (Hg2N)I có tác dụng với [Tl(H2O)] không? (Hg2N)I có tác dụng với Tl2S không? (Hg2N)I có tác dụng với Tl2CrO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? (Hg2N)I có tác dụng với Tl3PO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với NaH2PO2 không? (Hg2N)I có tác dụng với H2PO2 không? (Hg2N)I có tác dụng với S2O6 không? (Hg2N)I có tác dụng với Ag2SO3 không? (Hg2N)I có tác dụng với LiHSO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với Li2HPO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với K5P3O10 không? (Hg2N)I có tác dụng với K4P2O7 không? (Hg2N)I có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với LiH2PO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với NiSO4.7H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với Sc không? (Hg2N)I có tác dụng với ScCl2OH không? (Hg2N)I có tác dụng với ScF3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Sc(OH)3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Sc2O3 không? (Hg2N)I có tác dụng với ZrCl2 không? (Hg2N)I có tác dụng với ScCl3.xH2O không? (Hg2N)I có tác dụng với ZrCl không? (Hg2N)I có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? (Hg2N)I có tác dụng với Zr không? (Hg2N)I có tác dụng với ZrO2 không? (Hg2N)I có tác dụng với ZrCl3 không? (Hg2N)I có tác dụng với HfCl3 không? (Hg2N)I có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? (Hg2N)I có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? (Hg2N)I có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? (Hg2N)I có tác dụng với PtS2 không? (Hg2N)I có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? (Hg2N)I có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? (Hg2N)I có tác dụng với ThCl2O không? (Hg2N)I có tác dụng với [Th(H2O)] không? (Hg2N)I có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với [PtCl4] không? (Hg2N)I có tác dụng với Th không? (Hg2N)I có tác dụng với Th(OH)4 không? (Hg2N)I có tác dụng với ThCl4.8H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với ThO2 không? (Hg2N)I có tác dụng với [SO3] không? (Hg2N)I có tác dụng với BaI2 không? (Hg2N)I có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với Na5P3O10 không? (Hg2N)I có tác dụng với TeO không? (Hg2N)I có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với Na2Se2O5 không? (Hg2N)I có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? (Hg2N)I có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? (Hg2N)I có tác dụng với NaIO4 không? (Hg2N)I có tác dụng với NaIO3.H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với GeS không? (Hg2N)I có tác dụng với HS không? (Hg2N)I có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? (Hg2N)I có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? (Hg2N)I có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? (Hg2N)I có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? (Hg2N)I có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? (Hg2N)I có tác dụng với K[Al(OH)4] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (Hg2N)I (Nitridodimercury iodide) là chất tham gia

Nitridodimercury iodide

Xem tất cả phương trình sử dụng (Hg2N)I

Phương trình có (Hg2N)I (Nitridodimercury iodide) là chất sản phẩm

Nitridodimercury iodide

4NH4OH + 2HgI2 → 4H2O + 3NH4I + (Hg2N)I Xem tất cả phương trình tạo ra (Hg2N)I

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:48:48am