Advertisement

[Zn(NH3)6]Cl2

công thức rút gọn Cl2H18N6Zn


Hexamminezinc chloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 238.4691

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Zn(NH3)6]Cl2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

[Zn(NH3)6]Cl2 - Hexamminezinc chloride - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BZn(NH3)6%5DCl2-Hexamminezinc+chloride-1908
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Zn(NH3)6]Cl2 (Hexamminezinc chloride)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Zn(NH3)6]Cl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với POF3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaPF6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GeF4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ge không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GeCl4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GeS2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C17H31COOH không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HfF4.3H2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HfO2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SiF2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2SiF6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbF không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2SiF6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2CO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Rb2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbH không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với RbO2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với XeOF2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với PtF4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với IF5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với OsF6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UF5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO2F2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với UO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với U3O8 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với W không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với WO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na4XeO6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H5IO6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với IOF5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na3H2IO6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Re không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReF7 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HReO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReF4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ReO3F không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaReO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C5H6 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaC5H5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeSO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với FeP2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiOOH không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với BiF3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Bi(OH)3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HBiCl4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaCl3.H2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaClO không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với LiGaH4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với GaOOH không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaGaO2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ga2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ZnGa2O4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HNCS không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2C2N2S3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Pt(CN)2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CNCl không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH3OHClO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HI3O8 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với C17H33COONa không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với ClO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaBr không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với HIO không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4N3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4I3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH4ClO không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NH2Cl không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Cl2.nH2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NCl3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với KI3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với H4PO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với As(HSO4)3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeCl4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với NaHSeO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeO4 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với TeO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO3 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với SeOCl2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Ag2Te không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? [Zn(NH3)6]Cl2 có tác dụng với Na2Se không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Zn(NH3)6]Cl2 (Hexamminezinc chloride) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Zn(NH3)6]Cl2

Phương trình có [Zn(NH3)6]Cl2 (Hexamminezinc chloride) là chất sản phẩm

6NH3 + ZnCl2 → [Zn(NH3)6]Cl2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Zn(NH3)6]Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:40:48am