Chất Hóa Học - [CuOH]2CO3 - Đồng(II) hydroxycacbonat

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[CuOH]2CO3

công thức rút gọn CH2Cu2O5


Đồng(II) hydroxycacbonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 221.1156

Khối lượng riêng (kg/m3) 4000

Màu sắc màu xanh lá cây

Trạng thái thông thường chất rắn kết tinh

Nhiệt độ sôi (°C) 290

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 200

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Đồng(II) hydroxycacbonat được sử dụng từ thời cổ xưa như là một chất màu, và nó vẫn được sử dụng làm chất sơn trong hội họa.
Advertisement

Đánh giá

[CuOH]2CO3 - Đồng(II) hydroxycacbonat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BCuOH%5D2CO3-dong(II)+hydroxycacbonat-2129
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [CuOH]2CO3 (Đồng(II) hydroxycacbonat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [CuOH]2CO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[CuOH]2CO3 có tác dụng với H4V2O7 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với VCl3O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với VO2Cl không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với VO2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với V2O3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SnS không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với V không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NH4VO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaVO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với VO2NO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Al(BH4)3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [BH4] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na2Hg không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaB3H8 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SrO không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SrSO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SrS không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sr(OH)2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SrCl2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sr(NO3)2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sb2O4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SbH3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaSbO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SbOF3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SbOF không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với HSbF6 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với AsCl3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với As(OH)3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Fe3O4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với HBF4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với B4H10 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SbOCl không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với LiBH4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với AuCl không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với AuCl3.2H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Au2S3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với HBrO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với BrF5 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NH4BrO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Ca2P2O7 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NbCl5 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với FeCuS2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với H2SiO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với BeSO4.4H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Li2SO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Li(H2O)4] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaPO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Pt2Cl6 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với BiI3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với BiBr3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với BiOF không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NaBiO3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Bi2O4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với MgBr2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbOH.H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbOH.2H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbHO2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbNH2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbHS không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Rb2SO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Rb2S.4H2O không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với P4S10 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với RbHSO4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Rb2S2O3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na3PO2S2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Na3POS3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Ba3XeO6 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với S2F2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với SOF4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Zn3As2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với AsI3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Hg3As2 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Br3N.6NH3 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với NH4 không? [CuOH]2CO3 có tác dụng với Pr6O11 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [CuOH]2CO3 (Đồng(II) hydroxycacbonat) là chất tham gia

4HBr + [CuOH]2CO3 → 3H2O + CO2 + 2CuBr2 Xem tất cả phương trình sử dụng [CuOH]2CO3

Phương trình có [CuOH]2CO3 (Đồng(II) hydroxycacbonat) là chất sản phẩm

H2O + 2Na2CO3 + 2CuSO4 → 2Na2SO4 + CO2 + [CuOH]2CO3 Xem tất cả phương trình tạo ra [CuOH]2CO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:16:10pm