Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có S (sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3SAl2S3

Nhiệt độ: 150-200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + S => Al2S3  

Phương trình số #3

2K + SK2S

Nhiệt độ: 100 - 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + S => K2S  

Phương trình số #4

2Cu + SCu2S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + S => Cu2S  

Phương trình số #5

S + Zn → ZnS

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Zn => ZnS  

Phương trình số #6

2Na + SNa2S

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + S => Na2S  

Phương trình số #7

2KClO3 + 3S2KCl + 3SO2

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + S => KCl + SO2  

Phương trình số #8

3Cl2 + 4H2O + SH2SO4 + 6HCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + S => H2SO4 + HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:49:22am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(