Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaCl (Natri Clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2NaCl + HgCl2Na2HgCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + HgCl2 => Na2HgCl4  

Phương trình số #3

F2 + 2NaClCl2 + 2NaF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + NaCl => Cl2 + NaF  

Advertisement

Phương trình số #4

NaCl + AgNO2AgCl + NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + AgNO2 => AgCl + NaNO2  

Phương trình số #5

NaCl + H3PO4HCl + NaH2PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + H3PO4 => HCl + NaH2PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

NaCl + HSO3F → HCl + NaSO3F

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + HSO3F => HCl + NaSO3F  

Phương trình số #7

3NaCl + Bi(NO3)33NaNO3 + BiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + Bi(NO3)3 => NaNO3 + BiCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

NaCl + TlNO3NaNO3 + TlCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + TlNO3 => NaNO3 + TlCl  

Phương trình số #9

2NaCl + Ca(ClO3)2CaCl2 + 2NaClO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + Ca(ClO3)2 => CaCl2 + NaClO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:11:30am