Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaCl.2H2O

công thức rút gọn ClH4NaO2


Hydrohalite

Hydrohalite

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.4733

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaCl.2H2O

Đánh giá

NaCl.2H2O - Hydrohalite - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaCl.2H2O-Hydrohalite-1848
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaCl.2H2O (Hydrohalite)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaCl.2H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaCl.2H2O có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? NaCl.2H2O có tác dụng với SO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với CuCO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với CuCN không? NaCl.2H2O có tác dụng với (CN)2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? NaCl.2H2O có tác dụng với Cu2C không? NaCl.2H2O có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với CuSO4.5H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? NaCl.2H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? NaCl.2H2O có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với D2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với HDSO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với DCl không? NaCl.2H2O có tác dụng với DF không? NaCl.2H2O có tác dụng với LiOD không? NaCl.2H2O có tác dụng với HD không? NaCl.2H2O có tác dụng với Dy không? NaCl.2H2O có tác dụng với NF3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với CoSO4.7H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với CoSOH không? NaCl.2H2O có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với CrSO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Er không? NaCl.2H2O có tác dụng với Er2O3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với ErCl3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Er(OH)3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Eu không? NaCl.2H2O có tác dụng với Eu2O3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Eu(OH)3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với EuCl3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với EuCl2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với EuBr3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với EuI3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Li2SiF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Li4[HfF8] không? NaCl.2H2O có tác dụng với F không? NaCl.2H2O có tác dụng với AuF5 không? NaCl.2H2O có tác dụng với IF7 không? NaCl.2H2O có tác dụng với PrCl3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với PrF4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với XeO2F2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với LaCl3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với LaF3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với La2O3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với N2F4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với PF3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với ZnF2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với PCl2F3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với POF3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Ni(PF3)4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với NaPF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với GeF4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Ge không? NaCl.2H2O có tác dụng với GeCl4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với GeS2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với C17H31COOH không? NaCl.2H2O có tác dụng với HfF4.3H2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với HfO2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với SiF2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Na2SiF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với RbF không? NaCl.2H2O có tác dụng với Rb2SiF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Rb2CO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Rb2O không? NaCl.2H2O có tác dụng với RbH không? NaCl.2H2O có tác dụng với RbO2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với XeOF2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với PtF4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với IF5 không? NaCl.2H2O có tác dụng với OsF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UF4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UF6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UF5 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UO2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UO2F2 không? NaCl.2H2O có tác dụng với UO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với U3O8 không? NaCl.2H2O có tác dụng với W không? NaCl.2H2O có tác dụng với WO3 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Na4XeO6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với H5IO6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với IOF5 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Na3H2IO6 không? NaCl.2H2O có tác dụng với Re không? NaCl.2H2O có tác dụng với ReF7 không? NaCl.2H2O có tác dụng với HReO4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với ReF4 không? NaCl.2H2O có tác dụng với ReO3F không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaCl.2H2O (Hydrohalite) là chất tham gia

Hydrohalite

NaCl.2H2O → 2H2O + NaCl Xem tất cả phương trình sử dụng NaCl.2H2O

Phương trình có NaCl.2H2O (Hydrohalite) là chất sản phẩm

Hydrohalite

2H2O + NaCl → NaCl.2H2O Xem tất cả phương trình tạo ra NaCl.2H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:54:24am