Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có K2SO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có K2SO4 (Kali sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(NO3)2 + K2SO42KNO3 + BaSO4

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K2SO4 => KNO3 + BaSO4  

Phương trình số #3

H2SO4 + K2SO42KHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + K2SO4 => KHSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

K2SO4 + BaS2O6BaSO4 + K2S2O6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2SO4 + BaS2O6 => BaSO4 + K2S2O6  

Phương trình số #5

2CH3COOH + K2SO4H2SO4 + 2CH3COOK

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + K2SO4 => H2SO4 + CH3COOK  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2NH4Cl + K2SO4(NH4)2SO4 + 2KCl

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + K2SO4 => (NH4)2SO4 + KCl  

Phương trình số #7

2NH4NO3 + K2SO4(NH4)2SO4 + 2KNO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + K2SO4 => (NH4)2SO4 + KNO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:33:06am