Chất Hóa Học - K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O - Phèn Crom-Kali

Chrome alum

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O

công thức rút gọn Cr2H48K2O40S4


Phèn Crom-Kali

Chrome alum

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 998.8059

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O

Đánh giá

K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O - Phèn Crom-Kali - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O-Phen+Crom-Kali-1360
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O (Phèn Crom-Kali)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với (SCN)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AgBrO3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với LiNO2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AgNO2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NH4OCN không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AgOCN không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với LiNO3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AgCN không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NaCN không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NaN3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AlO(OH) không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NaAl(OH)4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với KAl(OH)4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với HF không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với [Al(H2O)6] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với (SO4) không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BeAl2O4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với MgAl2O4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NH4AlCl4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với AlCl(OH)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ba(NO2)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BaCl2.2H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BaSiO3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BaH2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BeBr2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với LiBr không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BrF không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NiBr2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na2C2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với K2PtCl4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Pt(OH)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với CHBr3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với C2H5OLi không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với LiHS không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với C2H5OK không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với D2S không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Al(OD)3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với BeC2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Be2C không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2SO4.H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với CCl3COOH không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với C6H5OK không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với C6H5COONa không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Cr(CO)6 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ca(PO3)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với (NO3) không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với LiF không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NH4F không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với U không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với UF3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với PF5 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với CaTiO3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2[CdCl4] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Cd không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với HCOOLi không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Li2CO3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na2CuO2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe(CO)5 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe2(CO)9 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe3(CO)12 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với FeO(OH) không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe2ZnO4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na5FeO4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với FeCl2.4H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với FeCr2O4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với FeClOH không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với B(OH)3 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với HO2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Te không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với HCOOH không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NaHO2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với NH4HS không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với S2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2S2O2 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với Fe(NO)4 không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2O2.2H2O không? K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có tác dụng với H2SO5 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O (Phèn Crom-Kali) là chất tham gia

Chrome alum

Xem tất cả phương trình sử dụng K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O

Phương trình có K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O (Phèn Crom-Kali) là chất sản phẩm

Chrome alum

24H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 → K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O Xem tất cả phương trình tạo ra K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 06:19:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(