Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCl (axit clohidric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Al(OH)3 + 3HClAlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Phương trình số #3

6HCl + Cr2O33H2O + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr2O3 => H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

Cr + 2HClH2 + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  

Phương trình số #5

6HCl + Mg3(PO4)23MgCl2 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3(PO4)2 => MgCl2 + H3PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3HCl + 2P2O5POCl3 + 3HPO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + P2O5 => POCl3 + HPO3  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + 2HCl2H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + HCl => H2O + CaCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

CH3COONa + HClCH3COOH + NaCl

Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + HCl => CH3COOH + NaCl  

Phương trình số #9

2HCl + NaClO → Cl2 + H2O + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaClO => Cl2 + H2O + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #10

4HCl + PbO → Cl2 + 2H2O + PbCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + PbO => Cl2 + H2O + PbCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:36:43am