Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2 (hidro) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2 + CH2=CH-COOH → CH3CH2COOH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH2=CH-COOH => CH3CH2COOH  

Phương trình số #3

C6H12O6 + H2CH2OH[CHOH]4CH2OH

Nhiệt độ: đun nóng Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + H2 => CH2OH[CHOH]4CH2OH  

Phương trình số #4

H2 + C2H3COOCH3CH3CH2COOH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C2H3COOCH3 => CH3CH2COOH  

Phương trình số #5

C2H4 + H2C2H6

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2 => C2H6  

Phương trình số #7

H2 + CH3C(CH3)=CHCH3CH3CH(CH3)CH2CH3

Xúc tác: H2/Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH3C(CH3)=CHCH3 => CH3CH(CH3)CH2CH3  

Phương trình số #8

CH3CHO + H2CH3CH2OH

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + H2 => CH3CH2OH  

Phương trình số #9

CH3COCH3 + H2CH3CHOHCH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + H2 => CH3CHOHCH3  

Phương trình số #10

CO + 3H2CH4 + H2O

Nhiệt độ: 150 - 200°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH4 + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:21:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(