Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CH3NH2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CH3NH2 (Metylamin) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O + CH3NH2 => Fe(OH)2 + CH3NH3Cl  

Phương trình số #3

3HNO3 + 5CH3NH25CH3OH + 4H2O + 4N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CH3NH2 => CH3OH + H2O + N2  

Advertisement

Phương trình số #4

CH3NH2 + HCOOH → HCOONH3CH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3  

Phương trình số #5

HCl + CH3NH2CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CH3NH2 => CH3NH3Cl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C6H5NH3Cl + CH3NH2C6H5NH2 + CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NH3Cl + CH3NH2 => C6H5NH2 + CH3NH3Cl  

Phương trình số #7

3H2O + FeCl3 + 3CH3NH2Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + FeCl3 + CH3NH2 => Fe(OH)3 + CH3NH3Cl  

Advertisement

Phương trình số #8

NaOH + CH3NH2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3NH2 =>  

Phương trình số #9

Br2 + CH3NH2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + CH3NH2 =>  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:55:50am