Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CrCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CrCl2 (Crom(II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  

Phương trình số #3

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Nhiệt độ: 1150-1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  

Phương trình số #4

2HCl + CrO → H2O + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CrO => H2O + CrCl2  

Phương trình số #5

2HCl + Cr(OH)22H2O + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr(OH)2 => H2O + CrCl2  

Phương trình số #6

CrCl3 + LiAlH4AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CrCl3 + LiAlH4 => AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl  

Phương trình số #7

Cr + 2CrCl33CrCl2

Nhiệt độ: 250°C Dung môi: trong AlCl3 lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + CrCl3 => CrCl2  

Phương trình số #8

2CrCl3Cl2 + 2CrCl2

Nhiệt độ: 1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CrCl3 => Cl2 + CrCl2  

Phương trình số #9

2HCl + Cr(OH)22H2O + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr(OH)2 => H2O + CrCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 12:41:09pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(