Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế F2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế F2 (flo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NOF3F2 + NOF

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NOF3 => F2 + NOF  

Phương trình số #3

2OF22F2 + O2

Nhiệt độ: trên 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình OF2 => F2 + O2  

Advertisement

Phương trình số #4

2CoF3F2 + 2CoF2

Nhiệt độ: 350-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CoF3 => F2 + CoF2  

Phương trình số #5

KrF2F2 + Kr

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KrF2 => F2 + Kr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

SF63F2 + S

Nhiệt độ: > 800

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SF6 => F2 + S  

Phương trình số #7

O2F2F2 + O2

Nhiệt độ: > -57

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2F2 => F2 + O2  

Advertisement

Phương trình số #8

2NF33F2 + N2

Nhiệt độ: > 600

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NF3 => F2 + N2  

Phương trình số #9

2K[PtF6] → F2 + 2KF + 2PtF4

Nhiệt độ: 750°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K[PtF6] => F2 + KF + PtF4  

Advertisement

Phương trình số #10

[KrF][AuF6] → F2 + Kr + AuF5

Nhiệt độ: 60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [KrF][AuF6] => F2 + Kr + AuF5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:32:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(