Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra Cl2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra Cl2O (Diclo monooxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O

Nhiệt độ: 0 °C Dung môi: trong CCl4 lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HgO => HgCl2 + Cl2O  

Phương trình số #3

CO2 + Ca(ClO)2CaCO3 + Cl2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + Ca(ClO)2 => CaCO3 + Cl2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:23:04pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(