Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Xe, OF2 ra O2, XeF2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Xe (Xenon) , OF2 (Oxygen difluoride) ra O2 (oxi) , XeF2 (Xenon florua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Xe (Xenon) tác dụng vói OF2 (Oxygen difluoride) tạo thành O2 (oxi) ,trong điều kiện nhiệt độ > 25

Phương trình để tạo ra chất Xe (Xenon) (Xenon; Xe)

2XeF2 → XeF4 + Xe XeF2 → F2 + Xe Pt + XeF4 → Xe + PtF4

Phương trình để tạo ra chất OF2 (Oxygen difluoride) (Fluorine monoxide; Fluorin oxide; Oxygen fluoride; Fluorine oxide; Oxygen difluoride; Difluoro oxide; Difluorine oxide)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2KNO3 → 2KNO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất XeF2 (Xenon florua) (Xenon fluoride; Xenon(II) difluoride; Difluoroxenon(II))

F2 + Xe → XeF2 Xe + O2F2 → O2 + XeF2 2Xe + 2OF2 → O2 + 2XeF2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:14:15am