Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SnCl4 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SnCl4 (Thiếc(IV) clorua) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + SnCl44HCl + SnO2

Dung môi: hỗn hợp H2 [SnCl6]

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SnCl4 => HCl + SnO2  

Phương trình số #3

SnCl4 + 4HF → 4HCl + SnF4

Nhiệt độ: 130-220°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SnCl4 + HF => HCl + SnF4  

Phương trình số #4

2H2SO4 + SnCl44HCl + Sn(SO4)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + SnCl4 => HCl + Sn(SO4)2  

Phương trình số #5

2HCl + SnCl4H2SnCl6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + SnCl4 => H2SnCl6  

Phương trình số #6

6NaOH + SnCl44NaCl + Na2[Sn(OH)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + SnCl4 => NaCl + Na2[Sn(OH)6]  

Phương trình số #7

SnCl4 + Cl2O → 2Cl2 + SnCl2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SnCl4 + Cl2O => Cl2 + SnCl2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 10:52:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(