Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, HCOONH3CH2CH3 ra H2O, C2H5NH2, HCOONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , HCOONH3CH2CH3 () ra H2O (nước) , C2H5NH2 (Etanamin) , HCOONa (Natri format) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói HCOONH3CH2CH3 () tạo thành H2O (nước) HCOONa (Natri format) ,trong điều kiện nhiệt độ t0

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất HCOONH3CH2CH3 () ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất C2H5NH2 (Etanamin) (ethylamine)

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → H2O + C2H5NH2 + HCOONa 2NaOH + C2H5NH3-OCO2-NH4 → 2H2O + Na2CO3 + NH3 + C2H5NH2 NaOH + C2H5NH3NO3 → H2O + NaNO3 + C2H5NH2

Phương trình để tạo ra chất HCOONa (Natri format) (Sodium formate; Formic acid sodium salt)

2NaOH + HCOOC6H4CH3 → 2H2O + HCOONa + CH3C6H4ONa NaOH + HCOONH4 → H2O + NH3 + HCOONa C2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 07:25:28pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(