Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3, MgCl2 ra H2O, MgCO3, NaCl, CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) , MgCl2 (Magie clorua) ra H2O (nước) , MgCO3 (Magie cacbonat) , NaCl (Natri Clorua) , CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói MgCl2 (Magie clorua) tạo thành H2O (nước) NaCl (Natri Clorua) CO2 (Cacbon dioxit)

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 2H2O + NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)3

Phương trình để tạo ra chất MgCl2 (Magie clorua) (magnesium chloride)

2HCl + Mg → H2 + MgCl2 Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2 2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất MgCO3 (Magie cacbonat) (magnesium carbonate)

K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4 2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2 Mg(HCO3)2 → H2O + MgCO3 + CO2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

2CO + O2 → 2CO2 C + O2 → CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 09:51:37pm