Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3, MgCl2 ra H2O, MgCO3, NaCl, CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) , MgCl2 (Magie clorua) ra H2O (nước) , MgCO3 (Magie cacbonat) , NaCl (Natri Clorua) , CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói MgCl2 (Magie clorua) tạo thành H2O (nước) NaCl (Natri Clorua) CO2 (Cacbon dioxit)

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2O + NaHCO3 H2O + CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3

Phương trình để tạo ra chất MgCl2 (Magie clorua) (magnesium chloride)

2HCl + Mg → H2 + MgCl2 Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2 2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

Phương trình để tạo ra chất MgCO3 (Magie cacbonat) (magnesium carbonate)

K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4 2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2 Mg(HCO3)2 → H2O + MgCO3 + CO2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

HCl + NaOH → H2O + NaCl Cl2 + 2Na → 2NaCl 2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

C + O2 → CO2 CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 2CO + O2 → 2CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 11:18:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(