Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

NaHCO3 + C2H5COOH = H2O + CO2 + C2H5COONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaHCO3 | natri hidrocacbonat | rắn + C2H5COOH | Axit propionic | dung dịch = H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí + C2H5COONa | Natri propionat | rắn, Điều kiện

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

NaHCO3 + C2H5COOHH2O + CO2 + C2H5COONa
natri hidrocacbonat Axit propionic nước Cacbon dioxit Natri propionat
Sodium hydrogen carbonate Carbon dioxide
(rắn) (dung dịch) (lỏng) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu)
Muối
84 74 18 44 96
1 1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaHCO3 (natri hidrocacbonat) phản ứng với C2H5COOH (Axit propionic) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), C2H5COONa (Natri propionat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng C2H5COOH (Axit propionic) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng C2H5COOH (Axit propionic) xảy ra phản ứng?

Cho C2H5COOH tác dụng với NaHCO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng C2H5COOH (Axit propionic) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), C2H5COONa (Natri propionat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa là gì ?

Có khí thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra C2H5COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra C2H5COONa (Natri propionat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra C2H5COONa (Natri propionat)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5COOH Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5COOH Ra C2H5COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra C2H5COONa (Natri propionat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5COOH (Axit propionic) ra C2H5COONa (Natri propionat)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử
C3H6O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là


A. 4
B. 6
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Trong các phương trình phản ứng sau đây, có bao nhiêu phương trình tạo ra 3 sản phẩm trở lên?
H2O + K2CO3 + FeCl3 → ;

CH3I + C2H5NH2 → ;

Br2 + C6H6 → ;

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → ;

NaHCO3 + C2H5COOH → ;

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → ;
Br2 + KI → ;

H2O + KCl → ;

S + CrO3 → ;

FeCl2 + H2O → ;

AlCl3 →(t0) ;
;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 → ;

AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 → ;

O2 + C4H10 →


A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo kim loại

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ----> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ----> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2+ KI ----> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ---> ;
FeCl2 + H2O ---> ;
AlCl3 --t0---> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ----> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 ---> ;
O2 + C4H10 ---> ;
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình phản ứng giải phóng ra kim loại?


A. 2
B. 5
C. 4
D. 7

Xem đáp án câu 3

Câu 4. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ---> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ---> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2 + KI ---> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ----> ;
FeCl2 + H2O ----> ;
AlCl3 ---t0--> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ---> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 --->
O2 + C4H10 --> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 ---> ;
NaOH + K2HPO4 ---> ;
NaOH + C2H5Cl ---> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 ---> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 ---> ;
F2 + H2 ---> ;
Fe2O3 + H2 ---> ;
CaO + HCl ---> ;
KOH + CH3NH3HCO3 ---> ;
C + ZnO ---> ;
Zn + BaSO4 ---> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 ---> ;
H2 + O2 ---> ;
NaOH + CuCl2 ---> ;
Al + H2O ---> ;
NaOH + CH3COOK ---> ;
Mg + CO2 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ---> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --dpnc--> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?


A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement

Phương trình sản xuất ra C2H5COOH (Axit propionic)

(Propanoic acid; Propionic acid; Ethylformic acid; Methylacetic acid; Prozoin; Propkorn; Propcorn; Adofeed; Luprosil; Ethanecarboxylic acid; Carboxyethane; Pseudoacetic acid; Metacetonic acid; Antischim B; MonoProp; Gumisan)

2H2O + C2H5CN → NH3 + C2H5COOH Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ra C2H5COOH
Advertisement

Phương trình sử dụng C2H5COONa (Natri propionat) là chất sản phẩm

(Mycoban[Sodium salt]; Propionic acid sodium; Ocuseptine; Napropion; Mycoban; Impedex; Propanoic acid sodium salt; Propionic acid sodium salt; Sodium propionate)

NaOH + C2H5COONa → C2H6 + Na2CO3 Tổng hợp tất cả phương trình có C2H5COONa tham gia phản ứng

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:18:40am