Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4OH, GaCl3 ra NH4Cl, Ga(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4OH (Amoni hidroxit) , GaCl3 (Gali triclorua) ra NH4Cl (amoni clorua) , Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NH4OH (Amoni hidroxit) tác dụng vói GaCl3 (Gali triclorua) tạo thành NH4Cl (amoni clorua)

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH 2H + NH2OH → NH4OH

Phương trình để tạo ra chất GaCl3 (Gali triclorua) (Gallium chloride; Gallium trichloride; Gallium(III) chloride; Trichlorogallium)

3Cl2 + 2Ga → 2GaCl3 6HCl + Ga2O3 → 3H2O + 2GaCl3 Ga2O3 + 3SOCl2 → 3SO2 + 2GaCl3

Phương trình để tạo ra chất NH4Cl (amoni clorua) (ammonium chloride)

(NH2)2CO + HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2 HCl + NH3 → NH4Cl 2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Phương trình để tạo ra chất Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) (Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide)

3NaOH + Ga(NO3)3 → 3NaNO3 + Ga(OH)3 3NaOH + GaCl3 → 3NaCl + Ga(OH)3 3NH4OH + Ga(NO3)3 → 3NH4NO3 + Ga(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:41:05am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(