Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl, Na2SiO3 ra NaCl, H2SiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) , Na2SiO3 (natri silicat) ra NaCl (Natri Clorua) , H2SiO3 (Axit metasilicic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói Na2SiO3 (natri silicat) tạo thành NaCl (Natri Clorua)

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất Na2SiO3 (natri silicat) (sodium silicate)

2NaOH + SiO2 → H2O + Na2SiO3 H2O + 2NaOH + Si → 2H2 + Na2SiO3 Na4SiO4 → Na2O + Na2SiO3

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất H2SiO3 (Axit metasilicic) ()

H2O + Na2SiO3 + CO2 → Na2CO3 + H2SiO3 H2SO4 + Na2SiO3 → Na2SO4 + H2SiO3 2HNO3 + Na2SiO3 → 2NaNO3 + H2SiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:07:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(