Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl, C2H3Cl ra C2H4Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) , C2H3Cl (Vinyl clorua) ra C2H4Cl2 (1,1-Dichloroethane) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói C2H3Cl (Vinyl clorua) tạo thành C2H4Cl2 (1,1-Dichloroethane)

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd C2H5Cl → C2H4 + HCl

Phương trình để tạo ra chất C2H3Cl (Vinyl clorua) (Chloroethene; Chloroethylene; Vinyl chloride; 1-Chloroethene)

C2H2 + HCl → C2H3Cl C2H4Cl2 → HCl + C2H3Cl C2H4 + Cl2 → HCl + C2H3Cl

Phương trình để tạo ra chất C2H4Cl2 (1,1-Dichloroethane) (1,1-Dichloroethane; Ethylidene chloride; unsym-Dichloroethane; Ethylidene dichloride; NCI-C-04535; RCRA waste number U-076; R-150a; 1-Chloro-1-chloroethane)

C2H6 + 2Cl2 → 2HCl + C2H4Cl2 HCl + C2H3Cl → C2H4Cl2 C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:24:25am