Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, Re2O7 ra HReO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , Re2O7 (Rheni(VII) oxit) ra HReO4 (Axit perrhenic(VII)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói Re2O7 (Rheni(VII) oxit) tạo thành HReO4 (Axit perrhenic(VII))

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 NH4NO2 → 2H2O + N2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất Re2O7 (Rheni(VII) oxit) (Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide)

2H4Re2O9 → 3H2O + 2HReO4 + Re2O7

Phương trình để tạo ra chất HReO4 (Axit perrhenic(VII)) (Perrhenic(VII) acid)

2H4Re2O9 → 3H2O + 2HReO4 + Re2O7 2H2O + 3O2 + 4ReO2 → 4HReO4 2H2O + 7O2 + 4Re → 4HReO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:24:24am