Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, H2S, HNCS ra NH4OH, CS2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , H2S (hidro sulfua) , HNCS (Axit thiocyanic) ra NH4OH (Amoni hidroxit) , CS2 (Cacbon disunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2O + H2S + HNCSNH4OH + CS2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2S + HNCS => NH4OH + CS2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói H2S (hidro sulfua) HNCS (Axit thiocyanic) tạo thành NH4OH (Amoni hidroxit) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 2H2O + 5S → 4H2S + SO2

Phương trình để tạo ra chất HNCS (Axit thiocyanic) (Thiocyanic acid; Sulfocyanic acid; Rhodanic acid)

2H2O + O2 + (SCN)2 → H2SO4 + HCN + HNCS KHSO4 + KSCN → K2SO4 + HNCS H2SO4 + 2KSCN → K2SO4 + 2HNCS

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Phương trình để tạo ra chất CS2 (Cacbon disunfua) (carbon disulfide)

H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2 CH4 + 4S → 2H2S + CS2 2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:09:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(