Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

5nH2O + 6nCO2 = 6nO2 + (C6H10O5)n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | + CO2 | Cacbon dioxit | = O2 | oxi | + (C6H10O5)n | Dextrin | , Điều kiện Chất xúc tác ánh sáng, clorophin

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

5nH2O + 6nCO26nO2 + (C6H10O5)n
nước Cacbon dioxit oxi Dextrin
Carbon dioxide
18 44 32 176
5n 6n 6n 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Hãy click nút "Youtube" để theo dõi kênh của Ad
để nhận nhiều phần quà học bổng hấp dẫn
và nghe về hành trình định cứ Úc của giảng viên RMIT nhé

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n

5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra O2 (oxi), (C6H10O5)n (Dextrin) dười điều kiện phản ứng là Xúc tác: ánh sáng, clorophin

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Xúc tác: ánh sáng, clorophin

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit)?

Cho CO2 tác dụng với H2O.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất O2 (oxi), (C6H10O5)n (Dextrin)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm O2 (oxi), (C6H10O5)n (Dextrin), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra O2 (oxi)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra O2 (oxi)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra (C6H10O5)n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra (C6H10O5)n (Dextrin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra (C6H10O5)n (Dextrin)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra O2 (oxi)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra O2 (oxi)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra (C6H10O5)n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra (C6H10O5)n (Dextrin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra (C6H10O5)n (Dextrin)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n

Câu 1. Khối lượng phân tử

Từ chất hữu cơ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol các chất)
(1) X + nH2O ---xt---> nY.
(2) Y ---xt---> 2E + 2Z.
(3) 6nZ + 5nH2O ----as,diep luc---> X + 6nO2.
(4) nT + nC2H4(OH)2 --- xt---> tơ lapsan + 2nH2O.
(5) T + 2E <---xt---> G + 2H2O .
Khối lượng phân tử của G là


A. 222
B. 202
C. 204
D. 194

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Polime thiên nhiên

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là


A. tinh bột.
B. xenlulozơ.
C. saccarozơ.
D. glicogen.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Carbohidrat

Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xemlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.
(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.
Phát biểu đúng là


A. (1) và (4).
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (2) và (3)
D. (1), (2), (3) và (4)

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Carbohidrat

Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.
(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.
Phát biểu đúng là


A. (1) và (4)
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (2) và (3)
D. (1), (2), (3) và (4)

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(a) X + H2O ----xt----> Y
(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O ----> amoni gluconat + Ag + NH4NO3
(c) Y ----xt----> E + Z
(d) Z + H2O ----as, chất diệp lục----> X + G
X, Y, Z lần lượt là:


A. Xenlulose, saccarose, cacbon đioxid
B. Tinh bột, glucose, etanol
C. Xenlulose, fructose, cacbon đioxid
D. Tinh bột, glucose, cacbon dioxid

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Bài tập xác định tên gọi của polime dựa vào tính chất hóa học

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là:


A. saccarozơ
B. glicogen
C. Tinh bột
D. Xenlulozơ

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Câu hỏi lý thuyết chung về cacbohiđrat

Tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng


A. Thủy phân
B. Quang hợp
C. Hóa hợp
D. Phân hủy

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Bài tập xác định chất dựa vào chuỗi chuyển hóa

CO2 → X→ Y→ Z (+enzym) → CH3COOH. X, Y, Z phù hợp:


A. tinh bột, fructozo, etanol
B. tinh bột, glucozo, etanal
C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic
D. tinh bột, glucozo, etanol

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Xác định chất thông qua chuỗi chuyển hóa

Cho các chuyển hóa sau:


X + H2Oxt, t0 Y;


Y + Br2 + H2O Axit gluconic + HBr;


Axit gluconic + NaHCO3 Z + Natri gluconat + H2O;


Z + H2O ánh sáng, clorophin X + E;


Các chất X và Y lần lượt là


A. saccarozơ và glucozơ.
B. tinh bột và glucozơ.
C. xenlulozơ và glucozơ.
D. tinh bột và fructozơ.

Xem đáp án câu 9

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Đánh giá

5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)n | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:19:24pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(