Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cs2S, S2Cl2 ra Fe(NO3)2, CCl4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cs2S (Cezi Sunfua) , S2Cl2 (Disulfua diclorua) ra Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) , CCl4 (Cacbon tetraclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cs2S (Cezi Sunfua) tác dụng vói S2Cl2 (Disulfua diclorua) tạo thành Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ,trong điều kiện chất xúc tác FeCl3

Phương trình để tạo ra chất Cs2S (Cezi Sunfua) ()

Cs2S.4H2O → 4H2O + Cs2S 2S + 2CsH → H2S + Cs2S H2S + 2CsOH → 2H2O + Cs2S

Phương trình để tạo ra chất S2Cl2 (Disulfua diclorua) (disulfur dichloride)

Cl2 + 2S → S2Cl2 3Cl2 + CS2 → CCl4 + S2Cl2 2SCl2 → Cl2 + S2Cl2

Phương trình để tạo ra chất Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ()

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + CuCl2

Phương trình để tạo ra chất CCl4 (Cacbon tetraclorua) (tetrachloromethane)

CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4 CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + CCl4 3Cl2 + CS2 → CCl4 + S2Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:48:08am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(