Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, Li ra LiCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , Li (liti) ra LiCl (Liti clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cl2 + 2Li2LiCl

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Li => LiCl  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói Li (liti) tạo thành LiCl (Liti clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu FeCl2 → Cl2 + Fe

Phương trình để tạo ra chất Li (liti) (lithium)

2Li3N → 6Li + N2 2LiH → H2 + 2Li Mg + 2Li2O → 2Li + MgO

Phương trình để tạo ra chất LiCl (Liti clorua) (Lithium chloride; Chlorolithium)

Cl2 + 2Li → 2LiCl CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 03:03:57am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(