Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, PCl3 ra CaC2, P

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , PCl3 (Photpho (III) clorua) ra CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) , P (photpho) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói PCl3 (Photpho (III) clorua) tạo thành CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ,trong điều kiện nhiệt độ 750 - 850

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaH2 → Ca + H2 CaC2 → 2C + Ca

Phương trình để tạo ra chất PCl3 (Photpho (III) clorua) (phosphorus trichloride)

3Cl2 + 2P → 2PCl3 PCl5 → Cl2 + PCl3 6Cl2 + P4 → 4PCl3

Phương trình để tạo ra chất CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) (calcium carbide)

C + CaO → CaC2 + CO 2C + Ca → CaC2 5C + 2CaO → 2CaC2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất P (photpho) (phosphorus)

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3 4P4O6 → 4P + 3P4O8 3Ca + 2PCl3 → 3CaC2 + 2P

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 02:27:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(