Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5NH2, HCl ra C6H5NH3Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5NH2 (anilin) , HCl (axit clohidric) ra C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng vói HCl (axit clohidric) tạo thành C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua)

Phương trình để tạo ra chất C6H5NH2 (anilin) ()

C6H5NO2 → C6H5NH2 C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + H2O + NaCl C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua) (Aniline hydrochloride; C.I.76001; Benzenamine hydrochloride)

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 7HCl + 3Zn + C6H5NO2 → C6H5NH3Cl + 2H2O + 3ZnCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:40:13am