Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AgCl, F2 ra Cl2, AgF2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AgCl (bạc clorua) , F2 (flo) ra Cl2 (clo) , AgF2 () . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2AgCl + 2F2Cl2 + 2AgF2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + F2 => Cl2 + AgF2  

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AgCl (bạc clorua) tác dụng vói F2 (flo) tạo thành Cl2 (clo) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất AgCl (bạc clorua) (silver chloride)

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 2IF7 → 7F2 + I2

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu BaCl2 → Cl2 + Ba

Phương trình để tạo ra chất AgF2 () (silver(ii) fluoride)

3Ag + 2ClF3 → Cl2 + 3AgF2 2AgCl + 2F2 → Cl2 + 2AgF2 Ag + F2 → AgF2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 12:02:47pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(