Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Zn

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Zn (kẽm) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2ZnSO42H2SO4 + O2 + 2Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + ZnSO4 => H2SO4 + O2 + Zn  

Phương trình số #3

C + ZnO → CO + Zn

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + ZnO => CO + Zn  

Advertisement

Phương trình số #4

CO + ZnO → Zn + CO2

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + ZnO => Zn + CO2  

Phương trình số #5

Mg + ZnCl2Zn + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + ZnCl2 => Zn + MgCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 3ZnSO4Al2(SO4)3 + 3Zn

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + ZnSO4 => Al2(SO4)3 + Zn  

Phương trình số #7

2ZnO + ZnS → SO2 + 3Zn

Nhiệt độ: 850 - 880, Điều kiện khác: trong dòng N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnO + ZnS => SO2 + Zn  

Advertisement

Phương trình số #8

ZnCl2Cl2 + Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnCl2 => Cl2 + Zn  

Advertisement

Phương trình số #10

H2 + ZnO → H2O + Zn

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + ZnO => H2O + Zn  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:41:01am